Odbor za spremljanje operativnega programa


 

 Redne seje

 Dopisne seje

 1. redna seja Odbora za spremljanje, 25. 03. 2015, Brdo pri Kranju (Končni zapisnik 1. redne seje)

 1. dopisna seja Odbora za spremljanje, 20. 04. - 30. 04. 2015 

 2. redna seja Odbora za spremljanje, 10. 11. 2015, Vipolže - gradivo (Predstavitve 2. redne seje, Dnevni red in povzetek sklepov 2. redne seje, končni zapisnik 2.redne seje)

 2. dopisna seja Odbora za spremljanje, 07. 07. - 21. 07. 2015 (Končni zapisnik 2. dopisna seja)

3. redna seja Odbora za spremljanje,19. 5. 2016, Slovenj Gradec - gradivo (Predstavitve, Dnevni red in povzetek sklepov

 3. dopisna seja Odbora za spremljanje, 17.6.2016 - 1.7.2016
 4. redna seja Odbora za spremljanje, 13. 6. 2017, Bled  (Gradiva in vabila, vrednotenja, sklepi, predstavitve, Končni zapisnik 4. redne seje, Letno poročilo 2016 in Povzetek za državljane, posredovana na EK 30.6.2017)   4. dopisna seja Odbora za spremljanje, 7. 10. - 21. 10. 2016
5. redna seja Odbora za spremljanje, 25. 5. 2018, Čatež (Gradiva in vabilo, Predstavitve, Sklepi, Končni zapisnik 5. redne seje, Povzetek za državljane in Letno poročilo 2017)

 5. dopisna seja Odbora za spremljanje, 8. 6. - 21. 6. 2018 (Osnutek zapisnika 5. dopisne seje)

 

6. redna seja Odbora za spremljanje, 7. 6. 2019, Portorož (Gradiva in vabila, Predstavitvevideo filmi projektov in končni zapisnik 6. redne seje)  6. dopisna seja Odbora za spremljanje, 15. 4. - 21. 4. 2020 (Končni zapisnik 6. dopisne seje in Poslovnik)

7. redna seja Odbora za spremljanje, 29. 9. 2020, Brdo pri Kranju

(Gradiva, Predstavitve, Sklepi seje, nagovor ministra)

 7. dopisna seja Odbora za spremljanje, 23. - 24. 4. 2020                 (Gradiva in Osnutek zapisnika s končnimi sklepi)

8. redna seja Odbora za spremljanje, 26.5.2021, Brdo pri Kranju

(Gradiva, Predstavitve, Predstavitve komuniciranja, Primer komuniciranja - kratek posnetek, Sklepi seje)

8. dopisna seja Odbora za spremljanje, 1. - 2. 9. 2020

(Gradiva in Osnutek zapisnika s končnimi sklepi)

 9. redna seja Odbora za spremljanje, 17.5.2022, Brdo pri Kranju

(Končni sklepi, Končni zapisnik, Predstavitev komuniciranja, Predstavitve - 1. del, Predstavitve - 2. del, Predstavitve - 3. del, Predstavitev Šentilj-Maribor)

9. dopisna seja Odbora za spremljanje, 25. - 27. 11. 2020

(Gradiva, sklepi)

 10. redna seja Odbora za spremljanje, 4. 7. 2023, Ljubljana

(GradivaKončni sklepi, Končni zapisnikPredstavitvePredstavitev komuniciranja, Primer komuniciranja - kratek posnetek, Spoznaj EKP - animiran video, primer Dobre zgodbe - video)

10. dopisna seja Odbora za spremljanje, 11.-16. 8. 2021

(Gradiva, Sklepi)

 11. redna seja Odbora za spremljanje, 23. 5. 2024, Ljubljana

(Dnevni red, Sklepi, Končni sklepi, Skupna prezentacija, Prezentacija SPP, Prezentacija EK v angleščini)

11. dopisna seja Odbora za spremljanje, 19.-26.4.2022

(Gradiva, Sklepi)

 

12. dopisna seja Odbora za spremljanje, 18.-25.5.2023

(Gradiva, Sklepi)

 

13. dopisna seja Odbora za spremljanje, 15.-21.9.2023

(Gradiva, Sklepi)