Slovenščina

Razpisi

Razpisi programskega obdobja 2014-2020

Interreg Slovenija

Informacije o vključenosti Slovenije v programe Evropskega teritorialnega sodelovanja - Interreg

Kohezija do 2020

EU skladi in razvojna področja programskega obdobja 2014-2020.

Seznam projektov

Seznam projektov, ki so bili sofinancirani iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.