Seznam projektov

Seznam projektov, ki so bili sofinancirani iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Sprejetje financiranja pomeni tudi sprejetje dejstva, da so prejemniki evropskih sredstev vključeni na seznam projektov, ki je objavljen v skladu z Uredbo 1303/2013/ES.

Programsko obdobje 2014 - 2020:

Seznam projektov, 23. 12. 2020

 

Programsko obdobje 2007 - 2013:

Seznam upravičencev, 3. 10. 2016