Vavčer za tržne raziskave tujih trgov


Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
Slovenski podjetniški sklad
1.500.000,00
31. 3. 2023
17. 6. 2019
Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
Operativni program EKP 2014-2020
Vavčerji
Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih.
MSP
Slovenski