Javno povabilo Aktivni do upokojitve


Javno povabilo Aktivni do upokojitve
Zavod RS za zaposlovanje
13.992.000,00
do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2020 do 14.45
20. 6. 2018
Javno povabilo Aktivni do upokojitve

Javno povabilo Aktivni do upokojitve
Operativni program EKP 2014-2020
Zaposlovanje
Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let ali več. Subvencija znaša 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom za najmanj 24 mesecev. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev.
Delodajalci
Slovenski