Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«


Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«
SPIRIT
4.700.000,00
2. rok: 30. 9. 2020, 3.rok: 30. 9. 2021, 4. rok: 30. 9. 2022
3. 6. 2019
Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«

Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«
Operativni program EKP 2014-2020
Trženje blagovnih znamk
Podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.
MSP
Slovenski