Vrata v Pomurje – regijski promocijski center


Ob Soboškem jezeru, ob izvozu z avtoceste A5 (koridor Ljubljana–Budimpešta), je bil v letu 2018 zgrajen paviljon Expano, ki je zastavljen kot vstopna točka v Pomurje.

V okviru projekta je bil postavljen paviljon, ki ohranja zunanji videz slovenskega paviljona s svetovne razstave Expo Milano 2015. Ob tem so bile izvedene tudi naslednje aktivnosti: nakup zemljišč, arheološka raziskovanja, postavitev paviljona in izgradnja kletnih prostorov, izgradnja pomožnega objekta, komunalna ureditev in izgradnja cestne infrastrukture, ureditev okolice, postavitev in nakup notranje opreme, vzpostavitev produkcije ter promocijske in marketinške aktivnosti.

Z vzpostavitvijo regijskega promocijskega centra »Vrata v Pomurje« se je na nerevitaliziranem območju Mestne občine Murska Sobota izkoristilo potenciale degradiranega območja ter v tamkajšnje okolje umestilo dejavnosti, ki bodo pomembne za gospodarsko in turistično promocijo tako občine kot tudi celotne pomurske regije. Postavljen je na obrežje turističnega, športnega in doživljajskega parka Soboško jezero. Paviljon je zasnovan kot Pomurje v malem in ga sestavljajo štirje glavni sklopi, in sicer razstava, turistično-informacijski center s trgovinico, gostilnica ter prostor namenjen poslovni rabi, kjer bo vzpostavljena tudi SPOT točka.

V razstavnem delu se nahaja več tematskih točk, ki predstavljajo regijo iz različnih zornih kotov in obiskovalcu ponujajo potovanje skozi čas, razglede nad pomurskimi lepotami, predstavitev vode življenja, polet nad Pomurjem, skrivnosti čarobnega gozda ter umetnost ustvarjanja ob reki Muri v loncih doživetij.

Video

Upravičenec: Mestna občina Murska Sobota

Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Skupna višina sredstev: 4.800.385 evrov

EU prispevek: 2.064.574 evrov

 

Foto: Expano

['turizem']
['pomurska']