Vila Koman po energetski prenovi odprta tudi v hladnejših mesecih


 

Vile z dušo in zgodovino potrebujejo še prav poseben dotik pri energetskih obnovah in tega so se zavedli tudi v Vili Koman, kjer so za zagotovitev ustrezne oz. bistveno nižje porabe energije v objektu pridobili evropska sredstva. Vila je bila namreč zgrajena leta 1934 na Zgornjem Jezerskem in je zaradi slabe izolacije goste sprejemala le v toplih mesecih leta, kar pa se je spremenilo s prejemom evropskih sredstev.

Glavni cilj projekta je bila torej energetska in snovna sanacija stavbe, ki se sedaj lahko uporablja skozi celo leto in je stroškovno optimalna, kar podjetniku zagotavljajo dolgoročno uspešno poslovanje. Ob sanaciji so za omejevanje porabe pitne vode namestili tudi zbiralnik deževnice, iz katerega se voda uporablja v izplakovalnikih. Z ukrepi so se zmanjšali negativni okoljski vplivi na področju turizma, zaradi nižjih obratovalnih stroškov pa se je povečala dodana vrednost objekta.

Upravičenec: Štojs Goljar Alen s. p.
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj
Skupna višina sredstev: 432.418,65 evrov
EU prispevek: 200.000 evrov

 

Foto: Instagram Vila Koman Jezersko

['turizem']
['gorenjska']