V orodjarstvu na voljo dve novi robotski aplikaciji za pomoč v proizvodnji


V okviru projekta Robotool-1 so bile identificirane, razvite, testirane in validirane fleksibilne, kognitivne robotske aplikacije za potrebe delovnih mest naročniške proizvodne dejavnosti v orodjarstvu. Z njimi so dosegli večjo učinkovitost, ekonomske prihranke in splošno izboljšanje delovnih mest.

Drameljsko podjetje Etra d.o.o. je v sodelovanju z EMO-Orodjarno d.o.o. in fakultetama Univerze v Mariboru - Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Fakulteto za logistiko - razvilo  dve hibridni robotski delovni mesti (v nadaljevanju RiDM), na katerih bo kolaborativni robot pomagal proizvodnim delavcev pri izvajanju proizvodnih nalog, vključno s tehnologijo obogatene resničnosti (AR) ter uporabo avtomatiziranih transportnih naprav proizvodne logistike (AVG). Pripravili so »Vodič za uvedbo robotov v proizvodne procese orodjarn 4.0«, ki bo na razpolago splošni javnosti.

Za potrebe identificiranih RiDM so raziskali in validirali obstoječe tehnološke rešitve vezane na uporabo kolaborativnih robotov, argumentirane resničnosti (AR) in avtonomnega vozila (AVG). Na podlagi preučevanja HORSE (zagotovil KC Roboflex) in drugih tehnologij so ocenjevali tehnološko zrelost in postavili namenska eksperimentalna sistema za preizkušanje. Pri načrtovanju hibridnega robotsko podprtega delovnega mesta so vključili kolaborativnega robota in tehnologijo obogatene resničnosti (AR) ter uporabo avtomatiziranih transportnih naprav proizvodne logistike (AVG).

Med vsemi identificiranimi potenciali so na podlagi izdelanih tehnoloških scenarijev izbrali dve pilotni aplikaciji RiDM za realizacijo v proizvodnem podjetju. Razvite aplikacije in z njimi povezane tehnološke rešitve za izbrana pilota so najprej testirali v laboratorijskem okolju in nato znotraj realnega proizvodnega procesa v pilotnem podjetju. Za oba postavljena pilota so dosegli večjo učinkovitost, ekonomske prihranke in splošno izboljšanje trenutnih delovnih mest. Znotraj demo centra KC Roboflex so postavili rešitev Demo RIDM, kjer demonstrirajo površinske obdelave materiala s kolaborativnim robotom. V sodelovanju s KC Roboflex so postavili tehnološko platformo TP ROBOTOOL 4.0., ki predstavlja partnersko ponudbo tehnologij in z njimi povezanih storitev za razvoj novih industrijskih rešitev za potrebe robotizacije ter digitalizacije delovnih mest in procesov pametnega proizvodnega podjetja.

Več o projektu TUKAJ

Upravičenec: ETRA d.o.o.
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj
Skupna višina sredstev: 2.888.453 evrov
EU prispevek: 1.984.171 evrov

 

['razvoj-raziskave-in-inovacije']
['savinjska']