Urbani vrtički in fotokativno tlakovanje


Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje je ena starejših šol v Zasavju in njena zgodovina sega v leto 1819. Stavba šole je bila v letu 2017 energetsko obnovljena, v okviru projekta Trajnostno naravnava ureditev zunanjosti šole z urbanimi vrtički in fotokativnim tlakovanjem pa so trajnostno uredili tudi del njene okolice.

V okviru projekta, ki je bil izbran v sklopu Partnerstva LAS Zasavje, so uredili urbane vrtičke. Ti učencem omogočajo spoznavanje pridelave zelišč in vrtnin. Urbani vrtički so primer dobre prakse v Zasavju, kjer je zaradi posledic rudarjenja in z njim povezano težko industrijo ter energetiko zemlja precej onesnažena z določenimi težkimi kovinami, predvsem kadmijem. Pridelava povrtnin je tako bolj varna v visokih gredah s kontroliranim izvorom prsti. Ob tem so položili fotoaktivne tlakovce, ki pripomorejo k zmanjševanju koncentracije PM10 delcev v zraku, kar je še posebej pomembno, saj Zasavje spada med degradirano okolje zaradi prašnih delcev. V okolici šole so postavili tudi učni čebelnjak, ob katerem se lahko učenci učijo osnov čebelarjenja. Okrog šole so zasadili nova drevesa, na katerih izvajajo praktične prikaze obrezovanja dreves. Vključili so tudi širšo skupnost z izdelavo zloženke na temo pomena lokalne samooskrbe in visokih gred ter izvajanjem delavnic za različne ranljive skupine.

Upravičenec: Občina Trbovlje s partnerji

Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Skupna višina sredstev: 77.915,42 evra

EU prispevek: 40.949,62 evra

FOTO: Polona Avanzo

['okolje']
['zasavska']