Tržnica za vse v Grosupljem


Z ureditvijo tržnice so v Grosupljem postavili tri nove prodajne objekte, enotnega in modernega videza, v katerih je poleg domačinom že poznanih dveh ponudnikov sadja in zelenjave ter hitre prehrane še ponudnik suhomesnatih izdelkov. Poleg mlekomata je na tržnici svoje mesto našel še krompiromat, tako je poleg svežega mleka ves čas na voljo tudi domači krompir.

Gre za ureditev 1. faze tržnice, saj imajo v občini vizijo, da jo po ureditvi Adamičeve ceste, ko bo po izgradnji zadrževalnika Veliki potok urejena tudi struga Grosupeljščice in ko bo nastala nova cestna povezava do krožišča pri Kovinastroju, še razširijo.

Evropska sredstva so prejeli preko Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem, preko katere so bili financirani tudi turistična info točka Tabor Cerovo, Športno-rekreacijski park Zavrh in bajer Zacurek. Direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar je ob odprtju tržnice za Dolenjski listi dejal: »Pomembno je, da imamo znanje, voljo in energijo, da pridobivamo evropska sredstva, kajti le ta nam zagotavljajo boljši in hitrejši razvoj. Samo z denarjem našega občinskega proračuna se ne bi mogli razvijati tako uspešno in z vsemi trendi tega razvojnega obdobja.«

Upravičenec: Občina Grosuplje

Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Skupna višina sredstev: 164.553,51 evrov

EU prispevek: 85.721,55 evrov

FOTO: Polona Avanzo

['ostalo']
['osrednjeslovenska']