STOP birokraciji


Vam zapleteni postopki poslovanja z državo grenijo življenje?

Se vam je že kdaj zgodilo, da ste morali pri oddajanju vlog priložiti še dodatna dokazila, za katere ste porabili veliko časa? Ste ob tem pomislili na vse uradne evidence, ki obstajajo in se zraven spraševali, zakaj med njimi ni povezave? Ali pa ste mogoče eden izmed tistih, ki bi preprosto želeli oddati vlogo z domačega naslonjača in se vam zdi vsaka dodatna pot nepotrebna in odveč?

Ste se ob tem vprašali, zakaj so nekateri postopki tako zapleteni? Kadar je zakonodaja, ki v osnovi narekuje pravila poslovanja z državo, napisana neustrezno, nejasno in obremenjujoče, povzroča nezadovoljstvo, negotovost, jezo, nepreglednost in med drugim tudi zavira podjetniške potenciale. Posledice so nezaupanje v zakonodajo, visoki stroški, nekonkurenčno gospodarstvo, ipd.

Vstopna točka za boljše rešitve za vse, ki ste že naleteli na zapletene postopke in se vam je ob tem utrnila ideja, kako do boljše rešitve ter poenostavitve, je spletna stran STOP birokraciji. Preko nje lahko vsak odda pobudo za spremembe tako v poslovnem procesu kot v vsakdanjem življenju. Kjer koli prihajate v stik z zapletenimi upravnimi postopki in se srečujete z obveznostmi, ki jih morate izpolnjevati, da zadostite zahtevam zakonodaje.

Vse več pobud je vezanih na razvoj elektronskega poslovanja, povezovanja uradnih evidenc državnih organov in poenostavljenih postopkov pri oddaji vlog. Najpomembnejša je usmerjenost k uporabniku, saj je dobro sodelovanje ključ do boljših rešitev. Pozitivni učinki projekta, ki je podprt tudi z evropskimi sredstvi, se kažejo v izboljšanju konkurenčnosti podjetij, izboljšanju življenjskega standarda ter manj zapletenih postopkih. Na Ministrstvu za javno upravo, kjer projekt vodijo, so izračunali, da jim je skupaj s pobudniki že uspelo uresničiti več kot 365 milijonov evrov prihrankov za državljane in podjetja na leto.

Predstavitveni video

Upravičenec: Ministrstvu za javno upravo
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski socialni sklad 
Skupna višina sredstev: 1,2 milijona evrov v okviru projekta Uprava 2020
EU prispevek: milijon evrov v okviru projekta Uprava 2020
['javna-uprava']
['vec-regij']