Razvoj pivovarstva v Rušah


Zgodba pivovarne Lobik v Rušah se začne s treningi veslanja in štirimi mulci, starimi med 15 in 17 let, ki si niso mogli kupiti piva. Zato so se odločili, da si ga bodo skuhali sami. Po osmih letih študiranja, eksperimentiranja in trdega dela so bili končno zadovoljni s svojim pivom in leta 2016 odprli svojo pivovarno. Po dveh letih so postali priznani kot najboljša pivovarna v regiji.

Podjetje Lobik Brewery je s svojim projektom Razvoj pivovarstva v Rušah eden od mnogih dobrih zgodb, ki nastajajo v okviru CLLD pristopa. Gre za pristop »od spodaj navzgor«, ki omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se medsebojno poveže v t.i. lokalne akcijske skupine (v nadaljnjem besedilu: LAS) in preko njih aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja. To vključuje tudi vire financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja.  Ena od 37 lokalnih akcijskih skupin je tudi LAS Drava. Preko njihovega javnega poziva za financiranje projektov je tudi podjetje Lobik Brewery uspelo pridobiti evropska sredstva za vzpostavitev proizvodnje piva.

Glavna naložba projekta je bila nabava fermentacijskih posod in nadgradnja hladilne opreme ter odprtje dveh novih delovnih mest. Nova oprema je povečala obstoječe kapacitete proizvodnje piva za 110 %. Pred prijavo projekta je bila  2. faza proizvodnje piva, torej fermentiranje, omejena zaradi nezadostne opreme. V prvi fazi (kuhanje) in tretji fazi (pakiranje) proizvodnje pa je bilo še veliko prostih kapacitet, vendar so bile neizkoriščene, ker so bile kapacitete fermentacije premajhne.

 »Za naše podjetje je pridobitev evropskih sredstev pomenila injekcijo, ki smo jo potrebovali za razširitev naših kapacitet in povečanje ekipe. Pomagala nam je podvojiti našo proizvodnjo in s povečanimi količinami proizvedenega piva zdaj uspešno osvajamo nove evropske trge!”, je povedala Tadeja iz podjetja Lobik Brewery. 

Kaj pomeni Lobik pa preverite na njihovi spletni strani.

Upravičenec: Podjetje Lobik Brewery 
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj
Skupna višina sredstev: 143.506,66 evrov
EU prispevek: 30.008,96 evrov
['podjetnistvo']
['podravska']