Pot pastirskih škratov


Pot pastirskih škratov na Krvavcu je nova pravljičnodoživljajska pot, ki je inovativen integralen turistični produkt. Temelji na izvirni zgodbi iz nove slikanice O pastirjih in škratih s Krvavca avtorja Uroša Grilca ter ilustratorja Gorazda Vahna. Povezuje ključne identitetne elemente Krvavca: pašništvo, zdravilna zelišča ter življenje v gorah. To otroci slednje doživljajo, se o teh temah učijo in jih spoznavajo na neposreden in zabaven način.

Gre za izvirno in posebno pridobitev, ki je v tem delu Evrope edinstvena. Namenjena je družinam, šolam in vrtcem kot odlično okolje za gibanje v naravi ter učenje o naravi in kulturi na drugačen način, skozi doživetje. Projekt želi otrokom in družinam olajšati vstop v svet pohodništva, saj jim zagotavlja pristno izkušnjo slovenskih planin.

Več o projektu 

Upravičenec: RTC Krvavec
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj
Skupna višina sredstev:  226.900 evrov

EU prispevek:  192.865 evrov

 

['turizem']
['gorenjska']