Projekt eDražbe


Do februarja 2021 so bile dražbe v sodnih izvršilnih postopkih možne le na način, da so bili dražitelji fizično prisotni na lokaciji posamezne dražbe. Ker takšen sistem le delno dosega cilj najučinkovitejšega poplačila terjatev, je Vrhovno sodišče RS s pomočjo zunanjega izvajalca zasnovalo sistem spletnega iskalnika prodaje v sodnih postopkih in elektronskega draženja.

Sistem, ki ga podpirajo vse računalniške platforme, deluje na mobilnih napravah in je na voljo 24/7, vsem zainteresiranim kupcem omogoča brezplačen dostop (brez registracije) do podatkov o predmetih prodaje v sodnih postopkih, s prijavo s kvalificiranim potrdilom preko sistema SI-PASS pa tudi lokacijsko neodvisno (t. i. draženje s kavča) in anonimno spletno draženje. Na ta način je zagotovljena širša dostopnost do javnih dražb, prepreči pa se tudi dogovarjanja in izsiljevanja med dražitelji na javnih dražbah, kar omogoča učinkovitejše poplačilo upnikovih terjatev.

Na preglednem portalu e-dražbe (https://sodnedrazbe.si) so na enem varnostno podprtem spletnem mestu objavljene vse prodaje nepremičnin, premičnin in pravic, ki se opravijo v sodnih postopkih. Objave vsebujejo številne podatke o predmetu prodaje in slikovno gradivo, z naprednim iskalnikom pa je omogočeno iskanje želenega predmeta prodaje po različnih iskalnih kriterijih na enostaven način. Vsebine so dostopne tudi uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti (npr. slepi in slabovidni). Spremljanje objav je možno tudi preko elektronske pošte ali RSS kanala.

Sistem ima vzpostavljeno sledljivost vseh dogodkov in vse ostale standardne varnostne mehanizme, najboljša zaščita pa je izvedba in vidnost dražbe v realnem času, saj onemogoča naknadno potvarjanje dogodka, poleg tega javnost ves čas vidi potek dražbe, po zaključku prodaje pa se izdela poročilo o poteku dražbe (ohranjajoč anonimnost). Vsem uporabnikom je zagotovljena verodostojnost transakcij, kar pomeni, da dražitelji ne morejo umakniti ali zanikati dane ponudbe, prav tako je onemogočeno dajanje ponudb pred in po času, ki je določen za spletno dražbo.
Projekt je del večjega projekta Učinkovito pravosodje.

Upravičenec: Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski socialni sklad
Skupna višina sredstev: 32.900.000,00 evrov za celoten projekt Učinkovitega pravosodja (od tega na voljo za Vrhovno sodišče 11.790.000 eurov)
EU prispevek: 26.320.000 evrov za celoten projekt Učinkovitega pravosodja (od tega na voljo za Vrhovno sodišče 9.432.000 eurov)
 
['javna-uprava']
['vec-regij']