Preureditev trga v Šoštanju v območje prijaznega prometa


Preureditev Trga bratov Mravljakov v območje prijaznega prometa

V Šoštanju so s pomočjo evropskih sredstev prenovili Trg bratov Mravljakov, ki se sedaj imenuje Glavni trg. Občina Šoštanj je projekt preureditve prijavila na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, z njim pa prispevala k uresničitvi ciljev Celostne prometne strategije za izboljšanje stanja na področju trajnostne prometne infrastrukture.

Na Trgu je pred prenovo potekal motorni promet, trg pa se je uporabljal kot parkirna površina. S prenovo so ukinili parkirna mesta na trgu ter uredili prometni in parkirni režima v neposredni okolici na način, da se je prednost dalo pešcem in kolesarjem pred avtomobili. Trg je sedaj urejen z novo urbano in krajinsko ureditvijo ter označbami za promocijo hoje kot prometnega režima. Tako so trajnostni način mobilnosti pripeljali v najožji center mesta  in vzpostavili kakovostno urbano okolje, ki prebivalcem omogoča višjo kakovost bivanja in jih hkrati nagovarja k pogostejšemu izboru hoje kot potovalnega načina.

S projektom so hkrati oživili staro mestno jedro, ki je ponovno namenjeno igri, druženju in uživanju ob bogati arhitekturi trga. Na ta način bodo priložnost dobila tudi lokalna podjetja, ki bodo s svojo ponudbo oživila trg.

FOTO: Občina Šoštanj: Trg pred in po obnovi

Upravičenec: Občina Šoštanj

Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020

Sklad: Kohezijski sklad

Skupna okvirna višina sredstev: 1,2 milijona evrov

EU prispevek: 685.021,70 evrov

 

['promet']
['savinjska']