Podjetno nad izzive na Gorenjskem


Podjetno nad izzive (PONI) je podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo uresničiti podjetniško idejo s pomočjo mentorjev, zunanjih strokovnjakov in podjetnikov.

V času 4-mesečne vključitve v program udeleženci pridobivajo ključna znanja s področja podjetništva, vse od razvoja poslovne ideje do izdelave poslovnega modela in načrta ter se seznanjajo z vsemi pomembnimi področji podjetništva za ustanovitev lastnega podjetja. Ob tem jim mentorji ves čas nudijo strokovno podporo in pomoč, usposabljanja pa so tako individualna kot skupinska. Udeleženci tako razvijajo tudi nova poznanstva, ideje in partnerstva.

Programi PONI se izvajajo tudi v drugih slovenskih regijah preko regionalnih agencij ali drugih izvajalcev. 

Upravičenec: BSC Kranj

Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Skupna višina sredstev: 852.800,00 evrov

EU prispevek: 596.960,00 evrov

FOTO: Polona Avanzo

 

['izobrazevanje']
['gorenjska']