Nebesa v Sloveniji


Nebesa prav zares obstajajo. Najdete jih v Sloveniji v občini Kobarid. In še lepša so postala s pomočjo evropskih sredstev. Prejeli so jih za energetsko prenovo preko javnega razpisa za sofinanciranje investicij v nove turistične kapacitete ali obnovo že obstoječih kapacitet, ki prispevajo k povečani rabi obnovljivih virov energije ter k večji energetski in snovni učinkovitosti. Nebesa se zdaj lahko pohvalijo z energetsko samooskrbo in tako rekoč ničelnim ogljičnim odtisom.

S pomočjo evropskih sredstev pa so v turističnem naselju Nebesa Chalets in podjetju Hiša Franko zasnovali tudi nov produkt - znamko HIGH ON LIFE (Visoko nad vsakdanom). Obe podjetji druži podobna filozofija, saj si želita nadaljevati z razvojem butičnega turizma, storitve in produkte pa nameniti predvsem zahtevnejšim gostom. Zgodba in produkti HIGH ON LIFE so zasnovani kot turistično doživetje v mirnem okolju doline Soče in slonijo na močnem sodelovanju z lokalno skupnostjo in ponudniki. Vsebine zajemajo vse od avtentičnega vpogleda v sirarjenje na visokogorskih planinah, spoznavanja in doživljanja lokalnih posebnosti ter zgodovine prve svetovne vojne, okušanje lokalne kulinarike Posočja, ter opazovanje edinstvene narave in živali. Vodeni ogledi povezujejo zgodovino, lokalno kulinariko, kulturno dediščino in tradicijo ter tako postanejo 5* zvezdično doživetje.

Kar je bil tudi namen javnega razpisa, namreč spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji. Prav tako je bil namen sofinanciranja razvoja in promocije turističnih produktov turističnemu gospodarstvu malim in srednje velikim podjetjem omogočiti pogoje za pospešen razvoj turistične dejavnosti malih in srednjih podjetij. S tem je bil spodbujen tudi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja.

Upravičenec: Nebesa Chalets, Maja Roš in Hiša Franko d. o. o.
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj
Skupna višina sredstev: 524.771,00 evrov
EU prispevek: 367.340.00 evrov

 

Več o projektu

Fotografija: upravičenec

 

['turizem']
['goriska']