Izginuli metulj spet leta po Ljubljanskem barju


V okviru projekta PoLJUBA je uspel neverjeten dosežek: uspešna gojitev in prenos več kot 150 osebkov barjanskega okarčka v Naravni rezervat Iški morost. Dosežek je še toliko bolj pomemben, ker metulj te vrste zadnjih deset let ni bil več opažen na omenjenem območju.

S ciljem preprečiti izumrtje vrste barjanski okarček v osrednji Sloveniji so leta 2019 v okviru projekta PoLJUBA začeli z gojenjem za namene naselitve in obogatitve populacije na Ljubljanskem barju, leto kasneje pa so z namenom osnovanja nove populacije v Naravnem rezervatu Iški morost, kjer je vrsta nedavno lokalno izumrla, v naravo prenesli 155 bub.

Zadnja populacija barjanskega okarčka na območju med Igom in Škofljico je ocenjena na približno od 400 do 500 osebkov. Strokovnjakinja za metulje dr. Tatjana Čelik je ob predstavitvi projekta leta 2020 izpostavila, da bi ta ekotip populacije zagotovo izumrl, če je ne bi reševali.

 

Upravičenec: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje in partnerji
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj
Skupna višina sredstev: 4.126.452,00 evrov
EU prispevek: 3.294.045,00 evrov
 

Več o projektu 

FOTO: Tatjana Čelik, projekt PoLJUBA

['okolje']
['osrednjeslovenska']