Ipavčeva hiša


Ipavčeva hiša z vrtom predstavlja osrednjo točko Zgornjega trga v Šentjurju s tipično trško arhitekturo in ohranjeno veduto. V hiši je poročna dvorana za izvedbo poročnih obredov, sicer pa v njej občina gosti številne protokolarne in slovesne prireditve. Tako hiša kot vrt s staro lipo ter originalnim Plečnikovim vodnjakom sta prizorišče raznolikih umetniških in drugih prireditev. Pod vrtom Ipavčeve hiše se nahaja travnata površina z nasadi sadnih dreves. Občina Šentjur se je odločila nadgraditi to izjemno priljubljeno lokacijo, ki predstavlja tudi največkrat fotografiran in prepoznaven motiv iz mesta Šentjur, zato je pripravila projekt nove ureditve in zanj prejela evropska sredstva preko javnega poziva LAS od Pohorja do Bohorja.

Osrednji prostor predstavlja paviljon, ki je sestavljen iz kamnitih portalov, pokritih s steklom. V paviljonu so omogočeni protokolarnih obredi, uradniški sprejemi, podpisi listin in poroke. Ob poti so nameščeni različni kotički, kubusi, namenjeni druženju, posedanju in fotografiranju. Vrt je zagrajen z leseno ograjo, ki deluje kot zastor ali kulisa za fotografiranje. Nova ureditev predvsem omogoča, da se celotni protokolarni obred lahko izvede na prostem, na vrtu pod paviljonom, z možnostjo fotografiranja, strežbe in dovolj prostora za druženje. Na Ipavčevem vrtu je zasnovana krožna pot z dostopnimi stopnicami in potjo do paviljona, s čimer so povečali atraktivnost lokacije in odprli nove možnosti izvedbe različnih dogodkov.

Upravičenec: Občina Šentjur

Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Skupna višina sredstev: 188.000 evrov

EU prispevek: 40.000 evrov

FOTO: Polona Avanzo

['turizem']
['savinjska']