InnoRenew - raziskave na področju obnovljivih materialov


Temeljna ideja projekta InnoRenew je razvoj in delovanje novega Centra odličnosti InnoRenew CoE, ki je bil ustanovljen leta 2017 s pomočjo evropskih sredstev. Njegovo delovanje je posvečeno izvajanju vrhunskih znanstvenih raziskav na področju uporabe obnovljivih materialov. Poudarek je na razvoju inovacij relevantnih za industrijo, nudenju podpore podjetjem pri implementaciji raziskovalnih in razvojnih inovacij ter na povezovanju s pripravljavci javnih politik, da bi spodbujali in podpirali podjetja in raziskave v gozdno-lesnem sektorju.

Aktivnosti InnoRenew CoE so osredotočene na dve tehnologiji, ki ta center odličnosti razlikujeta od ostalih inštitucij:

  • modifikacija lesa in
  • restorativno okolijsko in ergonomsko oblikovanje (REED).

Njihova vizija je, da na področju interdisciplinarne znanosti, ki obravnava grajeno okolje, postanejo vodilna ustanova na svetu in zgled odličnosti za mednarodno raziskovanje, sodelovanje z gospodarstvom in vključevanje javnosti.

Upravičenec: Inštitut Center odličnosti InnoRenew CoE

Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Skupna višina sredstev: 29.992.050,00 evrov

EU prispevek: 23.993.640,00  evrov

FOTO: Polona Avanzo

['razvoj-raziskave-in-inovacije']
['obalno-kraska']