Celostna podpora otrokom in mladostnikom z okvaro vida


Slepota in slabovidnost sta senzorni motnji, ki močno vplivata na veščine komunikacije, gibanja in socializacije. Še toliko težje je otrokom in mladostnikom, ki imajo pridružene motnje (gluhoslepota, avtizem, motnje v duševnem razvoju …). Sistematična in kontinuirana podpora družini in otrokom oz. mladostnikom z okvaro vida je nujna od rojstva dalje, saj lahko samo tako v čim večji meri vplivamo na celostni razvoj otroka in opolnomočimo družino. Prav tako pomoč in podporo potrebujejo strokovni delavci, delodajalci in širše družbeno okolje.  

V Centru IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne – so tako zasnovali projekt z naslovom Celostna podpora otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenj. Aktivnosti, ki so se izvajale v okviru projekta so bile zaokrožene v celoto in so se izvajale kontinuirano v vseh obdobjih od rojstva do vstopa na trg delovne sile. V projekt so vključili 344 otrok in mladostnikov z okvaro vida, izvedli preko 40 izobraževanje, gostili preko 580 udeležencev na izobraževanjih, sodelovali s preko 60 ustanovami, prilagodili preko 2400 strani v brajici (kar je več kot 880 strani običajnega tiska), izdelali 10 tipnih slikanic, prilagodili tekmovanja za 274 učencev in dijakov, pripravili prilagoditve za več kot 200 tekmovanj, na novo izdelali 30 didaktičnih pripomočkov, organizirali pohod slepih in slabovidnih po Ljubljani (preko 100 udeležencev), 2-dnevno strokovno konferenco z mednarodno udeležbo, ki se je je udeležilo preko 100 posameznikov in izdali zbornik z naslovom »Celostna obravnava, vseživljenjsko učenje in socialna vključenost oseb z okvaro vida”, v katerem je zbranih 57 strokovnih prispevkov, ki so nastali v sodelovanju s šolami in različnimi domačimi in tujimi ustanovami za slepe in slabovidne.

 

Projekt lahko ponudi tudi dobro osnovo za sistemsko ureditev strokovnega centra za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida, je prepričana mag. Nina Čelešnik Kozamernik, strokovna vodja in koordinatorica projekta. Ob tem dodaja: »Verjamemo, da bomo z rezultati dela lahko dokazali, kaj otroci in mladostniki z okvaro vida ter otroci in mladostniki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja resnično potrebujejo in nato zanje in za njihove družine, naredili še več«.

Upravičenec: Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski socialni sklad
Skupna višina sredstev:  400.000 evrov

EU prispevek:  320.000 evrov

Več na http://strokovnicenter.splet.arnes.si/

['socialna-vkljucenost']
['vec-regij']