Bolj kakovostno narodnostno šolstvo


Projekt Dvig kakovosti narodnostnega šolstva za madžarsko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost na Madžarskem je prispeval k dvigu konkurenčnosti znanja otrok, ki obiskujejo dvojezične vzgojno-izobraževalne zavode v Prekmurju in Porabju.

Preko projekta so razvijali jezikovne in strokovne kompetence ter strokovni kader vzgojno-izobraževalnih zavodov v Prekmurju in Porabju, zagotavljali možnosti za jezikovno usposabljanje v jeziku narodnosti ter posodabljali izobraževalni sistem v dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, izboljšali kakovost in učinkovitost dvojezičnega izobraževanja, predvsem poučevanja slovenskega in madžarskega jezika kot jezika narodnosti v Prekmurju in Porabju, in krepili partnerske odnose med dvojezičnimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi na omenjenem območju.

Projekt je nenazadnje prispeval tudi k dvigu ozaveščenosti o pomembnosti slovenskega in madžarskega jezika in ohranjanju kulturnih vrednot preko različnih aktivnosti, kot so igranje na citre, recitatorstvo, ljudski plesi, otroške igrice, lončarstvo ter gledališke in likovne umetnosti.

Ob zaključku projekta so pripravili končno brošuro. Prelistate jo.

Več o projektu.

Upravičenec: Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS)
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski socialni sklad
Skupna višina sredstev: 360.000,00 evrov
EU prispevek: 288.000,00 evrov
 

FOTO: Klemen Razinger

 

['izobrazevanje']
['pomurska']