Za štipendije za deficitarne poklice v programskem obdobju 2014–2020 na voljo 13,8 milijonov evrov


Za štipendije za deficitarne poklice v programskem obdobju 2014–2020 na voljo 13,8 milijonov evrov

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za program »Štipendije za deficitarne poklice«. Namen programa je do konca programskega obdobja 2014–2020 v štipendijske sheme vključiti 4000 mladih, od tega 2.800 v Vzhodni kohezijski regiji in 1.200 v Zahodni kohezijski regiji. Skupna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za to področje znaša 13,8 milijonov evrov, od tega dobrih 11 milijonov evrov prispeva Evropski socialni sklad. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je razpis s tega področja objavil 16. 2. 2016.

Preko dodeljevanja štipendij želi država spodbujati dijake za izobraževanje na področju deficitarnih poklicev, torej tistih poklicev, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudb o delovnih mest. Iz zbranih podatkov in analiz za potrebe priprave strokovnih izhodišč, stanja trenutne ponudbe in povpraševanja na trgu dela ter pričakovanih trendov glede izobraževanja izhaja, da je večina deficitarnih poklicev na državni ravni na ravni sekundarnega poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Štipendije v okviru omenjenega programa bo tako mogoče pridobiti za srednje poklicno in tehniško izobraževanje, in sicer s področja računalništva, strojništva, elektrotehnike, kemije, pa tudi na področju gostinstva in drugih programih, opredeljenih v Politiki štipendiranja (celoten seznam deficitarnih poklicev).

S štipendijami se torej želi spodbujati vpise na omenjene programe, zagotoviti ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog ter:

  • zagotoviti ustrezni kader na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev;
  • spodbuditi vpis na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost;
  • izboljšati možnosti zaposlovanja na področjih, kjer se tradicionalno zaposlujejo tujci;
  • spodbuditi vpisa v izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, za katere sedaj ni dovolj zanimanja in jim grozi ukinitev;
  • promovirati poklicno in strokovno izobraževanje.

Razpis za štipendije za deficitarne poklice je sicer Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije prvič razpisal v šolskem letu 2015/2016,  sledi pa nov javni razpis za obdobje 2016/2017 s tega področja. Objavljen je na spletni strani sklada, www.sklad-kadri.si in na www.eu-skladi.si.

Deli to novico z ostalimi