Vabilo na uvodno prireditev Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska


Vabilo na uvodno prireditev Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja, vabi na uvodno prireditev, namenjeno predstavitvi Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

Uvodna prireditev se bo odvijala v torek, 20. oktobra 2015, s pričetkom ob 10.30 uri v Pomurskem muzeju Murska Sobota, Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota.

Poslanstvo Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska je preobraziti regijo v družbeno in okoljsko trajnostno skupno regijo »zelenega turizma«, ki omogoča visokokakovostno perspektivo bivanja za prebivalce. Predvidena trajnostna raba naravnih in kulturnih danosti ponuja širše in prostorsko bolj uravnotežene priložnosti za razvoj turizma, delovna mesta na lokalni ravni, krepitev podjetništva ter ustvarjanje višje in bolj uravnotežene gospodarske uspešnosti pa tudi življenjskega standarda. Razpršene družbene, ekonomske in institucionalne vezi zagotavljajo racionalno in trajnostno rabo virov, sposobnosti in zmogljivosti ter ustvarjajo občutek stabilne in skupne regionalne identitete, ki temelji na toleranci in medsebojnem razumevanju.

V okviru dogodka bodo predstavljeni novi izzivi, s katerimi se bodo upravičenci soočali v novem programskem obdobju 2014-2020 ter primeri dobrih praks iz programskega obdobja 2007-2013.

Dogodek bo potekal v slovenskem in madžarskem jeziku. Zagotovljeno bo simultano tolmačenje. Prosimo, da vašo udeležbo potrdite najkasneje do 15.oktobra 2015 na elektronski naslov [email protected] (število mest je omejeno). Dodatne informacije: Skupni tehnični sekretariat OP SI-HU 2007-2013, tel.: 01 400 3160.

Vabilo s programom

Deli to novico z ostalimi