V Sloveniji uskladili Program evropske kohezijske politike 2021-2027


V Sloveniji uskladili Program evropske kohezijske politike 2021-2027

Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija je danes potrdil Program za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027. Minister dr. Aleksander Jevšek je ob tem dejal, da bo program v kratkem uradno posredovan v Bruselj, potem ko so ga v Sloveniji potrdili vsi deležniki.  

»Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali pri pripravi Programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2021-2027 in Sporazuma o partnerstvu z Evropsko komisijo, v prvi vrsti svojim sodelavcem, predstavnikom obeh kohezijskih regij, ministrom in zaposlenim v ministrstvih,« je uvodoma dejal minister Jevšek.

Dodal je, da je bila priprava in uskladitev teh dveh dokumentov glavna naloga Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) od začetka mandata te vlade 1. junija letos: »Junija smo začeli s tem procesom, začeli smo z dialogom z vsemi deležniki in to je prineslo dober rezultat,« je poudaril minister Jevšek.

Izpostavil je, da je prejšnjo sredo, ko sta z evropsko komisarko za kohezijo in reforme Eliso Ferreira podpisala sporazum o partnerstvu, Vlada RS soglasno sprejela ta program. V začetku tedna ga je potrdila vzhodna kohezijska regija, danes še zahodna. Po njegovih besedah bo program, ki so ga v Sloveniji potrdili vsi deležniki, kmalu uradno posredovan na Evropsko komisijo. »To pomeni, da smo blizu cilja. Verjamem, da bo Evropska komisija program odobrila do konca leta in da se bo v začetku naslednjega leta črpanje sredstev naslednjega programskega obdobja lahko začelo,« je dejal minister Jevšek.

Napovedal je tudi, da bo SVRK pripravila nekatere rešitve za poenostavitev postopkov pregleda porabe evropskih sredstev, ki bodo šle v smeri, da bi upravičenci hitreje dobili izplačila, kar bo pripomoglo k boljšemu črpanju evropskih sredstev.

Program za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 in Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo sta temeljna dokumenta, ki Sloveniji omogočata koriščenje približno 3,2 milijarde evrov evropskih sredstev v navedenem programskem obdobju, pri čemer program evropske kohezijske politike operacionalizira bistveni del sporazuma o partnerstvu.

Deli to novico z ostalimi