V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020 na voljo skoraj 19 milijonov evrov


V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020 na voljo skoraj 19 milijonov evrov

Murska Sobota, 20. oktober 2015 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je danes organizirala predstavitev Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Madžarska, za katerega je organ upravljanja. Udeležence je nagovorila tudi ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj, ki je dogodek označila kot priložnost za krepitev čezmejnega sodelovanja ter pogled na preteklo in prihodnje izvajanje. V programskem obdobju 2014–2020 se namreč nadaljujejo programi Evropskega teritorialnega sodelovanja med Slovenijo in sosednjimi državami (Hrvaško, Avstrijo, Madžarsko in Italijo), v katerih lahko občine in regionalne institucije uspešno uresničujejo svoje ambicije v sodelovanju s čezmejnimi partnerji na EU ravni. Programi čezmejnega sodelovanja bodo podpirali endogen razvoj skupnega obmejnega prostora, bogatega z naravno in kulturno dediščino, prav tako pa bo njihov cilj poglobitev sodelovanja med javnimi institucijami, še posebej na področju varovanja okolja.

V okviru programa sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko, ki ga je Evropska komisija potrdila 18. septembra 2015, bo na voljo skoraj 19 milijonov evrov (t. j. polovico manj kot v obdobju 2007–2013). Od tega bo 15 milijonov evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, nekaj manj kot 4 milijone evrov pa bo nacionalnih sredstev. Za 85 odstotno sofinanciranje bodo lahko kandidirali projekti s Podravske in Pomurske statistične regije v Sloveniji ter regiji Vas in Zala na Madžarskem, ki bodo podpirali razvoj trajnostne turistične dejavnosti na osnovi bogate kulturne in naravne dediščine skupnega obmejnega prostora. Poudarek bo na razvoju produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, program pa bo spodbujal tudi sodelovanje med javnimi in nevladnimi organizacijami za razvoj skupnih rešitev na področju varstva okolja, zdravstvenih in socialnih storitev, zaposlovanja in kulture ter pomagal izboljšati institucionalno sposobnost organizacij, ki bodo vključene v program.

Ministrica Alenka Smerkolj je ob tem izrazila prepričanje, da bo sodelovanje v programu prispevalo k odpiranju meja in izmenjavi izkušenj med vključenimi regijami. Izpostavila je letošnjo 25. obletnico obstoja programov teritorialnega sodelovanja in dejala, da brez teh programov na nekaterih mejah praktično ne bi bilo sodelovanja. »Čezmejno sodelovanje ni nekaj, kar bi se razvijalo samo po sebi. Zato bodo ti programi nujni tudi v prihodnje. In to še toliko bolj, ker dejansko prispevajo k integracijskem procesu znotraj EU in več Evrope v praksi pomeni tudi več idej in trajnostnih rešitev« še meni Alenka Smerkolj. Kot je dejala, bo razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Madžarska predvidoma objavljen v sredini decembra 2015. Kljub podobnosti z obdobjem 2007–2013 bodo morali upravičenci v obdobju 2014–2020 več naporov vložiti v pripravo in prepoznavnost rezultatov projektov.

Sicer pa je bilo v okviru dosedanjega programa sodelovanja med državama v programskem obdobju 2007–2013 sofinanciranih 43 projektov, ki so prispevali k nastanku novih skupnih čezmejnih pobud in rešitev, k večji energetski učinkovitosti, ohranjanju kulturne dediščine ter povečanju medsebojnega zaupanja, razumevanja in prepoznavanja ekonomskih, institucionalnih, kulturnih in ostalih različnosti znotraj čezmejnega prostora.

Dogodka so se udeležili predstavniki obeh držav, predstavnik Evropske komisije, programski partnerji ter zainteresirani upravičenci s programskega območja.

Deli to novico z ostalimi