V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014–2020 je za čezmejne projekte na voljo 44,9 milijonov evrov


V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014–2020 je za čezmejne projekte na voljo 44,9 milijonov evrov

Laško, 2. december 2015 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je danes organizirala uvodno prireditev, namenjeno predstaviti Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, za katerega je v obdobju 2014–2020 organ upravljanja. Udeležence je nagovorila tudi ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj, ki je dogodek označila kot priložnost za krepitev čezmejnega sodelovanja ter pogled na preteklo in prihodnje izvajanje. V programskem obdobju 2014–2020 se namreč nadaljuje uspešno Evropsko teritorialno sodelovanje med Slovenijo in sosednjimi državami (Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko in Italijo), v katerih lahko različni prijavitelji uspešno uresničujejo svoje ideje in v sodelovanju s čezmejnimi partnerji udejanjajo trajnostne rešitve. Splošni cilj programa čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo je namreč zagotoviti skladen razvoj sodelujočih čezmejnih regij in s tem omogočiti vsem državljanom, da kar najbolje izkoristijo naravne pogoje in priložnosti.

V okviru programa sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo, ki ga je Evropska komisija potrdila 19. septembra 2015, je na voljo skoraj 45 milijonov evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekte (t. j. 18 milijonov evrov manj namenjenih projektom kot v obdobju 2007–2013). V programsko območje je vključenih osem regij iz Slovenije in devet regij iz Avstrije, pri čemer sta se Goriška in Zasavska regija na novo pridružili programskemu območju. Za maksimalno 85 odstotno sofinanciranje bodo lahko kandidirali projekti, ki bodo prispevali h krepitvi raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, ohranjanju in promociji kulturne in naravne dediščine, razvoju skupnih turističnih produktov, izboljšanju pogojev za izkoriščenje skupnega čezmejnega podjetniškega potenciala, socialnemu, kulturnemu in regionalnemu razvoju programskih območij.

Ministrica Alenka Smerkolj je ob tem izrazila prepričanje, da bo sodelovanje v programu prispevalo k odpravljanju obmejnih ovir in krepitvi čezmejnega sodelovanja. Izpostavila je letošnjo 25. obletnico obstoja programov evropskega teritorialnega sodelovanja in dejala, da so sredstva, ki so na voljo za čezmejne programe, v primerjavi z nekaterimi drugimi skladi, sicer relativno nizka, vendar pa z njimi udejanjamo številne konkretne rezultate za državljane, ki imajo dolgoročen učinek na področju gospodarstva, turizma, energetske učinkovitosti, kot tudi kulture, sociale in medinstitucionalnega sodelovanja.

Kot je dejala, bo razpis v okviru tega programa objavljen predvidoma 18. decembra 2015. Kljub podobnosti z obdobjem 2007–2013 bodo morali upravičenci v obdobju 2014–2020 več naporov vložiti v pripravo in prepoznavnost rezultatov projektov. »Želim vam čim boljše sodelovanje s čezmejnimi partnerji, odprtost do novih idej ter srečno roko in veliko poguma pri pripravi in izvajanju projektov. Tudi takrat, ko bodo na vašo pot postavljene velike ovire« je še povedala Alenka Smerkolj.

Sicer pa je bilo v okviru operativnega programa med državama v programskem obdobju 2007–2013 sofinanciranih 89 projektov, ki so prispevali k povečanju medsebojnega zaupanja, razumevanja in prepoznavnosti ekonomskih, institucionalnih, kulturnih in ostalih različnosti znotraj čezmejnega območja.

Dogodka so se udeležili predstavniki obeh držav, programski partnerji ter zainteresirani upravičenci s programskega območja.

 

Deli to novico z ostalimi