Ustanovna seja Odbora za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v obdobju 2014–2020


Ustanovna seja Odbora za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v obdobju 2014–2020

Ljubljana, 1. december 2015 – Na ustanovni seji so se sestali člani Odbora za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za programsko obdobje 2014–2020, ki ga je Evropska komisija potrdila 1. oktobra 2015. Za izvajanje projektov je skupno na voljo 46,1 milijona evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Člani so potrdili poslovnik, dokumentacijo za javni razpis, kriterije za izbor strateških projektov, Navodila o upravičenosti izdatkov in komunikacijsko strategijo, kar je podlaga za objavo prvega javnega razpisa v okviru programa, ki je predvidena v januarju 2016.
Cilj naložb bo zmanjšanje poplavne ogroženosti, ohranjanje in trajnostna rabe naravne ter kulturne dediščine in sodelovanje javnih služb za zagotovitev kakovostnega dostopa do javnih storitev (zdravstvo, socialno varstvo, varnost in storitve trajnostne mobilnosti) prebivalcem obmejnega območja. Projektni partnerji bodo imeli priložnost, da skupaj s čezmejnimi partnerji prispevajo k ''odpiranju meja'' z iskanjem novih razvojnih priložnosti zunaj meja in oblikovanju razvojnih rešitev na čezmejnem programskem območju med Slovenijo in Hrvaško.

Deli to novico z ostalimi