Ustanovna seja Odbora za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020


Ustanovna seja Odbora za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Rimske Toplice, 27. november 2015 – Na ustanovni seji so se sestali člani Odbora za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za programsko obdobje 2014-2020, ki ga je Evropska komisija potrdila 16. septembra 2015. Za izvajanje projektov je skupno na voljo 44,9 milijonov evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Člani so potrdili poslovnik, dokumentacijo za javni razpis, projekte Tehnične pomoči, Navodila o upravičenosti izdatkov in komunikacijsko strategijo, kar je podlaga za objavo prvega javnega razpisa v okviru programa, ki je predvidena v decembru 2015.

Na podlagi regulativnega okvira, ki predvideva tematsko osredotočenost izdatkov na omejeno število ciljev in prednostnih naložb, so v programu izbrani trije tematski cilji s štirimi prednostnimi naložbami. Program strmi h krepitvi čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij, k varstvu okolja in spodbujanju učinkovite rabe virov ter k izboljšanju institucionalne zmogljivosti in učinkoviti javni upravi.

Deli to novico z ostalimi