Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo je sprejet


Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo je sprejet
Foto: Evropska komisija

Evropska komisarka Elisa Ferreira, pristojna za področje evropske kohezijske politike, je včeraj sporočila, da je Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko kohezijsko politiko za obdobje 2021-2027 sprejet. Slovenija bo v obdobju 2021-2027 prejela 3,26 milijarde evrov evropskih sredstev za izvajanje programa evropske kohezijske politike.

Sporazumi o partnerstvu se sicer osredotočajo na prednostne naloge Evropske unije in določajo strategijo ter naložbene prednostne naloge, ki jih opredeli vsaka država članica. Predstavljajo seznam nacionalnih in regionalnih programov, prilagojenih potrebam posamezne države za izvedbo investicij na terenu, vključno z okvirno letno dodelitvijo finančnih sredstev za vsak program.

Partnerski sporazum Sloveniji v obdobju 2021-2027 omogoča prejetje 3,26 milijarde evrov evropskih sredstev za:

  • program za izvajanje evropske kohezijske politike 3.212,6 mio EUR,
  • program za odpravljanje materialne prikrajšanosti 29,4 mio EUR in
  • program za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 23,9 mio EUR.

 

Sredstva evropske kohezijske politike bodo, preko različnih ukrepov, namenjena zmanjševanju razvojnih razlik med regijami v državi:

  • s spodbujanjem inovativnosti in konkurenčnosti,
  • z omogočanjem digitalne preobrazbe gospodarstva,
  • z vlaganjem v socialno vključenost,
  • za usposabljanje in zaposlovanje ter
  • za pomoč pri doseganju ciljev države glede podnebja in biotske raznovrstnosti.

Za zeleni prehod bo Slovenija preko Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj namenila 806 milijonov evrov. Sredstva bodo prispevala k razogljičenju države in razvoju obnovljivih virov energije. Pri tem bodo sredstva namenjana naložbam za izkoriščanje sončne in vetrne energije ter izboljšanje energetske učinkovitosti stavb. Prav tako bodo sredstva blažila tveganja podnebnih sprememb, spodbujala krožno gospodarstvo v podjetjih, zagotovila učinkovito upravljanje z vodnimi viri ter zaščitila ekosisteme in biotsko raznovrstnost.

Iz Sklada za pravični prehod bo Slovenija namenila 248 milijonov evrov za spodbujanje energetskega prehoda Savinjsko-Šaleške regije do leta 2033. Naložbe bodo usmerjene v krepitev možnosti usposabljanja in zaposlovanja, diverzifikaciji in odpornosti lokalnega gospodarstva ter oživitvi degradiranih območij.

Za vsebinsko področje bolj povezana Evropa, ki vključuje mobilnost in povezljivost informacijsko komunikacijske tehnologije bo namenjenih 511 milijonov evrov, za vsebinsko področje pametna Evropa, ki pokriva inovativno in pametno gospodarsko preoblikovanje pa 727 milijonov evrov.  

Za socialno vključenost, zaposlovanje, izobraževanje in usposabljanje bo Slovenija namenila 769 milijonov evrov. Za vsebinsko področje Evropa bližje državljanom pa 94 milijonov evrov.

 

 

Deli to novico z ostalimi