Pregled razpisov transnacionalnih programov in programa Interreg Europe


Pregled razpisov transnacionalnih programov in programa Interreg Europe

V letu 2015 bodo transnacionalni programi razpisali približno 280 mln. € iz ESRR za razvojne projekte na področjih inovativnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljične družbe ter prometa. Medregionalni program Interreg Europe pa bo razpisal 107 mln. € za razvojne politike in instrumente na področjih inovativnosti in konkurenčnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljična družba. V nadaljevanju podajamo kratek pregled razpisov po programih. 

  • Območje Alp: prva stopnja prvega razpisa je potekala med 25. 2. in 10. 4. 2015, prispelo je 219 prijav, od tega 201 veljavna. Na seji nadzornega odbora v Lyonu 23. 6. 2015 je bilo pogojno odobrenih 30 predlogov, ki bodo povabljeni k sodelovanju na drugi stopnji razpisa. V 29 predlogih sodeluje 50 slovenskih partnerjev. Informacije o rezultatih 1. stopnje razpisa daje skupni sekretariat programa. Druga stopnja razpisa bo odprta 7.7. 2015 in bo trajala do 25. 9. Več informacij je na voljo na domači strani programa in pri kontaktni točki – Janez Berdavs, tel. 01 400 3769, janez.berdavs(at)gov.si.
  • Srednja Evropa: prva stopnja prvega razpisa je potekala med 12. 2. in 13. 4. 2015. Prispelo je 620 prijav, od tega 611 veljavnih. Predlogi so trenutno v fazi ocenjevanja; odločitev o prijavah, uvrščenih na drugo stopnjo bo predvidoma sprejeta konec septembra letos. Druga stopnja razpisa bo predvidoma potekala od septembra do novembra letos. Več informacij je na voljo na domači strani programa in pri kontaktni točki – Janez Berdavs, tel. 01 400 3769, janez.berdavs(at)gov.si.
  • Interreg Europe: informativna faza razpisa je potekala spomladi 2015, prvi razpis pa je odprt med 23. 6. in 31. 7. 2015. Po nacionalnem informativnem dnevu, ki je potekal 17. 5. v Ljubljani, organizira SVRK 3. 7. 2015 delavnico za nosilce razvojnih politik. Več informacij je na voljo na domači strani programa in pri kontaktni točki – Duša Sodnik, 01 400 3477 [email protected] ter Urška Trojar, 01 400 3475, urska.trojar(at)gov.si.
  • Mediteran: 23. 6. 2015 je v Marseillu potekala otvoritvena konferenca programa, na kateri je sodelovalo 750 udeležencev. Predstavitve so na voljo na tej povezavi. Program je najavil informativno fazo pred objavo razpisa, ki bo potekala do konca avgusta. Projektne naloge za razpis so že objavljene na spletni strani programa, drugi dokumenti bodo postopoma objavljeni na tej spletni strani preko poletja takoj, ko jih bo potrdil nadzorni odbor. Prijava na razpis za modularne (tematske) projekte v okviru prioritet od 1 do 3 bo mogoča med 1.9. in 2. 11. 2015; razpis bo enostopenjski. Razpis za horizontalne projekte bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma odprta med 10. 11. 2015 in 11. 1. 2016; druga stopnja pa bo predvidoma odprta aprila 2016. Seminar za horizontalne projekte bo potekal v Marseillu 22. 9. 2015. Slovenija bo organizirala informativni dan predvidoma 9. 9. 2015 v Ljubljani. Več informacij je na voljo na stari in novi domači strani programa ter pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477 dusa.sodnik(at)gov.si.
  • Podonavje: razpis bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma potekala med 23. 9. in 3. 11. 2015, druga stopnja pa predvidoma med 1. 4. in 30. 4. 2016. Nacionalni informativni dan bo organiziran predvidoma oktobra 2015. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Miran Vatovec, 01 400 3697, miran.vatovec(at)gov.si
  • Jadransko-jonski program: datum objave razpisa še ni znan. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477 dusa.sodnik(at)gov.si.

Ponovno objavljamo tudi povezavo na predstavitve iz nacionalne konference, ki je potekala v Ljubljani 4. marca 2015.

Deli to novico z ostalimi