Potrjena Slovenska strategija pametne specializacije - S4

V novembru se začenjajo posvetovanja na temo vzpostavitve Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev

Potrjena Slovenska strategija pametne specializacije - S4

Ljubljana, 4. november 2015 – Včeraj popoldne je Slovenija od Evropske komisije prejela dopis z uradno potrditvijo strategije pametne specializacije. Dokument, ki ga je Vlada Republike Slovenije potrdila 20. 9. 2015, je bil v Bruslju sprejet brez pripomb. Evropska komisija ga vsebinsko označuje kot enega boljših na ravni EU, kar je velik uspeh in tudi priznanje, predvsem deležnikom, ki so s svojim angažmajem v okviru procesa podjetniškega odkrivanja dokazali, da v Sloveniji znamo stopiti skupaj in se tudi znamo odločiti.

S potrditvijo dokumenta prehajamo v fazo izvedbe, tako svežnja ukrepov, kot vzpostavitve strukture upravljanja. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) tako najavljajo izvedbo kroga posvetovanj na temo vzpostavitve Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev. 16., 17. in 23. novembra se bodo v Ljubljani in Mariboru srečali ključni zainteresirani gospodarski, znanstvenoraziskovalni in drugi akterji z namenom oblikovanja in postavitve novega modela upravljanja, ki bo s skupnim in strateškim pristopom povezal akterje na posameznem področju ter soustvarjal pogoje za celovito podporo raziskovalni in inovacijski dejavnosti s ciljem prehoda na trg na prednostnih področjih S4.

Dodatne informacije o dokumentu

V novembru se tako že začenja krog posvetovanj na temo vzpostavitve Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bodo 16., 17. in 23. novembra v Ljubljani in Mariboru izvedli krog posvetovanj na temo vzpostavitve Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev.

Gre za srečanje ključnih zainteresiranih gospodarskih in znanstvenoraziskovalnih akterjev Slovenije v nadaljevanju procesa podjetniškega odkrivanja za oblikovanje in postavitev novega modela upravljanja, ki bo s skupnim in strateškim pristopom povezal akterje na posameznem področju ter soustvarjal pogoje za celovito podporo raziskovalni in inovacijski dejavnosti s ciljem prehoda na trg na prednostnih področjih Strategije pametne specializacije Slovenije - S4.

Vabilo in več informacij

Deli to novico z ostalimi