Podpis pogodbe o sofinanciranju oskrbe z vodo na območju Sodražice, Ribnice in Kočevja v vrednosti dobrih 25 mio evrov


Podpis pogodbe o sofinanciranju oskrbe z vodo na območju Sodražice, Ribnice in Kočevja v vrednosti dobrih 25 mio evrov

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen ter župan Občine Kočevje Vladimir Prebilič sta slavnostno podpisala pogodbe o sofinanciranju za projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje«. Gradnja projekta, v vrednosti dobrih 25,2 milijona EUR (od tega znaša prispevek EU dobrih 18,7 milijona EUR in znesek RS dobrih 3,3 milijona EUR), se bo pričela v letošnjem letu, zaključek del, vključno s poskusnim obratovanjem pa je oktobra 2019.

Namen projekta je zagotovitev zanesljive oskrbe z varno in zdravo pitno vodo, izboljšanje hidravličnih karakteristik omrežja in priključitev novih prebivalcev na javno vodovodno omrežje.

Z izvedbo bo zgrajeno 65,5 km cevovodov, 3 čistilne naprave za pripravo pitne vode, 11 črpališč in 4 vodohrani. S tem bo 25.180 prebivalcev deležnih boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo, na novo bo priključenih 1.378 prebivalcev, od tega 364 prebivalcev na območju občine Kočevje in 1.014 prebivalcev na območju občine Sodražica.

Deli to novico z ostalimi