Odobreni so prvi standardni projekti ter objavljen je drugi rok razpisa za predložitev projektov male vrednosti v programskem obdobju 2021-2027 v okviru programa Interreg za Območje Alp


Odobreni so prvi standardni projekti ter objavljen je drugi rok razpisa za predložitev projektov male vrednosti v programskem obdobju 2021-2027 v okviru programa Interreg za Območje Alp

V okviru transnacionalnega programa za Območje Alp sta bila v novem programskem obdobju 2021-2027 objavljena dva javna razpisa, in sicer dvostopenjski razpis za predložitev standardnih projektov ter prvi rok razpisa za projekte male vrednosti.

Na razpis za standardne projekte je bilo predloženih 62 projektnih predlogov, od katerih je bilo 29 povabljenih k predložitvi prijave na drugo stopnjo. Rok za predložitev je potekel 4. julija 2022. Po zaključenem ocenjevanju prispelih prijav je 19. oktobra 2022 Nadzorni odbor programa odobril 14 standardnih projektov.

Med odobrenimi standardnimi projekti je vključenih 24 slovenskih projektnih partnerjev, od le-teh so trije slovenski vodilni partnerji.  

Podrobnejše informacije o odobrenih projektih najdete tukaj: https://www.alpine-space.eu/programme-2021-2027/14-classic-projects-approved-in-the-interreg-alpine-space-programme/

 

Pred dnevi pa je bil objavljen drugi rok razpisa za projekte male vrednosti (»small-scale« projekti). Rok za predložitev prijav je 16. december 2022.

Podrobnejše informacije o razpisu najdete tukaj: https://www.alpine-space.eu/for-applicants/how-to-apply/

Deli to novico z ostalimi