Objavljeno revidirano besedilo Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020


Objavljeno revidirano besedilo Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 je v okviru 1. redne seje 8. marca 2016 v Novi Gorici potrdil revidirano verzijo programa, ki vsebuje redakcijske popravke besedila programa, ki ga je Evropska komisija potrdila 15. decembra 2015.


Namen revidiranega dokumenta je zainteresirani javnosti pravočasno zagotoviti pravilno besedilo programa sodelovanja, uradna potrditev s strani Evropske komisije bo izvedena kasneje.


Objavljamo revidirano besedilo v slovenskem jeziku ter aneks IX, ki vsebuje metodologijo za določitev programskih kazalniko (v angleškem jeziku). Angleška verzija programskega dokumenta je dostopna na spletni strani programa, kjer lahko preberete tudi druge informacije.

Deli to novico z ostalimi