Objavljena javna razpisa v okviru dveh čezmejnih programov sodelovanja


Objavljena javna razpisa v okviru dveh čezmejnih programov sodelovanja

Ljubljana, 18. december 2015 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila javna razpisa v okviru dveh čezmejnih programov sodelovanja, in sicer Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija in Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014–2020.

V okviru programa sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo, ki ga je Evropska komisija (EK) potrdila 16. septembra 2015, je za projekte na voljo 44,9 milijona evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V programsko območje je vključenih osem regij iz Slovenije in devet regij iz Avstrije. Za maksimalno 85 odstotno sofinanciranje lahko kandidirajo projekti, ki bodo prispevali h krepitvi raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, ohranjanju in promociji kulturne in naravne dediščine, razvoju skupnih turističnih produktov, izboljšanju pogojev za izkoriščenje skupnega čezmejnega podjetniškega potenciala, socialnemu, kulturnemu in regionalnemu razvoju programskih območij.

V okviru programa sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko, ki ga je EK potrdila 18. septembra 2015, pa je za projekte na voljo skoraj 13,3 milijona evrov ESRR. Za maksimalno 85 odstotno sofinanciranje lahko kandidirajo projekti s Podravske in Pomurske statistične regije v Sloveniji ter regiji Vas in Zala na Madžarskem, ki bodo podpirali razvoj trajnostne turistične dejavnosti na osnovi bogate kulturne in naravne dediščine skupnega obmejnega prostora. Poudarek je na razvoju produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, program pa bo spodbujal tudi sodelovanje med javnimi in nevladnimi organizacijami za razvoj skupnih rešitev na področju varstva okolja, zdravstvenih in socialnih storitev, zaposlovanja in kulture ter pomagal izboljšati institucionalno sposobnost organizacij, ki bodo vključene v program.
Programa se izvajata na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Prvi rok za predložitev vlog v okviru obeh programov je 12. februar 2016.

Več informacij o javnih razpisih in programih je na voljo na spletnih straneh programov:

 

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija
Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

 

Deli to novico z ostalimi