Objavljen prvi javni razpis v okviru Strategije pametne specializacije, ki združuje podporo vse od industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja do trga


Objavljen prvi javni razpis v okviru Strategije pametne specializacije, ki združuje podporo vse od industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja do trga

Ministrstvi za izobraževanje, znanost in šport ter gospodarski razvoj in tehnologijo sta v današnjem Uradnem listu RS (št. 6/2016, st. 150) objavili prvi skupni javni razpis z naslova Strategije pametne specializacije (S4) v skupni vrednosti 67 milijonov evrov. Zanj bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 80 odstotkov celotne vrednosti, oz. 53,6 milijona evrov. Cilj razpisa je povezati znanost, raziskovanje in gospodarstvo, namenjen pa je spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih in inovacijskih programov oz. projektov konzorcijev oz. podjetij za razvoj novih produktov, storitev, procesov in novih tehnologij na prednostnih področjih S4. Gre za strategijo za krepitev konkurenčnosti gospodarstva, inovacijske sposobnosti in diverzifikacijo obstoječe industrije ter rast novih in hitro rastočih industrij oz. podjetij, ki jo je Evropska komisija potrdila 3. novembra 2015.

Strateško je S4 usmerjena v trajnostne tehnologije in storitve za zdravo življenje, ki naj Slovenijo umestijo kot zeleno, aktivno, zdravo in digitalno regijo z vrhunskimi pogoji za ustvarjanje in inoviranje, usmerjeno v razvoj srednje in visoko tehnoloških rešitev na nišnih področjih. Ključni cilji S4 so dvig dodane vrednosti na zaposlenega, izvoz visokotehnološko intenzivnih proizvodov ter storitev z visokim deležem znanja ter dvig podjetniške aktivnosti. Cilji so razdelani za vsako od devetih prioritet, kjer so tudi jasno opredeljena fokusna področja in tehnologije, kjer ima Slovenija konkurenčne prednosti (pametna mesta in skupnosti, pametne zgradbe in dom z lesno verigo, mreže za prehod v krožno gospodarstvo, trajnostna pridelava hrane, trajnostni turizem, tovarne prihodnosti z optimizacijo in avtomatizacijo proizvodnje in proizvodnih procesov, vključno z omogočitvenimi tehnologijami, zdravje – medicina, mobilnost ter razvoj materialov kot končnih produktov).

Vsem navedenim ciljem sledi tudi objavljeni razpis, ki je razdeljen v dva sklopa:

1. Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov v skupni vrednosti 55 milijonov evrov (EU del predstavlja 44 milijonov evrov) in
2. Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte v skupni vrednosti 12 milijonov evrov (EU predstavlja 9,6 milijona evrov),

kar je smiselno tudi z vidika deležnikov, saj je način in obseg sodelovanja, še posebej med podjetji, v različnih razvojnih fazah različen.

Več informacij o Strategiji pametne specializacije.

Deli to novico z ostalimi