Objavljen javni razpis v okviru čezmejnega programa sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2014–2020


Objavljen javni razpis v okviru čezmejnega programa sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2014–2020

Ljubljana, 15. januar 2016 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v Uradnem listu RS, št. 2/2016, z dne 15. 1. 2016, objavila javni razpis v okviru čezmejnega programa sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2014–2020, ki ga je Evropska komisija potrdila 30. septembra 2015. Za projekte je na voljo 33,1 milijona evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

V programskem obdobju 2014–2020 se nadaljuje uspešno Evropsko teritorialno sodelovanje med Slovenijo in sosednjimi državami, v okviru katerega lahko različni prijavitelji uspešno uresničujejo svoje ideje ter v sodelovanju s čezmejnimi partnerji udejanjajo trajnostne rešitve. V okviru programa sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško, ki obsega programsko območje 9 regij iz Slovenije in 8 regij iz Hrvaške, je za projekte na voljo 33,1 milijona evrov ESRR. Za maksimalno 85 odstotno sofinanciranje lahko kandidirajo projekti, ki bodo prispevali k ohranjanju, varstvu, promociji in razvijanju naravne in kulturne dediščine, varovanju in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanju ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami ter prispevali k zdravemu, varnemu in dostopnemu obmejnemu območju.

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Prvi rok za predložitev vlog v okviru programa je 11. marec 2016. Naslednji rok za predložitev vlog bo objavljen v drugi polovici leta 2016.

Več informacij o javnem razpisu v okviru čezmejnega programa sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2014–2020 je na voljo v Uradnem listu RS, št. 2/2016, z dne 15. 1. 2016, vsa dokumentacija je objavljena na www.si-hr.eu na tej povezavi.

Deli to novico z ostalimi