O razvojnih priložnostih Koroške v obdobju 2014–2020 na forumu "Od zidov k vsebini"


O razvojnih priložnostih Koroške v obdobju 2014–2020 na forumu "Od zidov k vsebini"

Ravne na Koroškem, 20. maj 2016 - V organizaciji Informacijske točk Europe Direct Koroška in Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je danes na Ravnah na Koroškem potekal forum EU SI ti: Od zidov k vsebinam, na katerem so sodelovali tudi predstavniki Evropske komisije, direktorica RRA Koroška, predsedujoči razvojnemu svetu za Koroško in vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

 V devetih letih izvajanja finančne perspektive 2007–2013 je bilo z evropskimi sredstvi skupno podprtih več kot 5000 projektov, v njihovem okviru ustvarjenih več kot 45.000 delovnih mest, v vse oblike znanja pa vključenih preko 610.000 oseb. Na Koroškem je bilo sofinanciranih več kot 90 projektov v skupni vrednosti 163 milijonov evrov (100 milijonov EU del), od tega je bila večina regionalnih projektov usmerjenih v investicije v infrastrukturo. 

 Predstavniki občin, gospodarstva, društev, zavodov in nevladnih organizacij so z osrednjimi gosti razpravljali o možnostih črpanja evropskih sredstev v obdobju 2014–2020. Na Koroškem želijo dosedanja prizadevanja in dosežene rezultate nadgraditi z jasno začrtanimi smernicami za hitrejši razvoj regije. Kljub še vedno prepotrebni prometni in komunalni infrastrukturi v regiji bo potrebno več energije posvetiti tudi mehkejšim razvojnim vsebinam, aktiviranju človeških virov, zapolnitvi razpoložljivih prostorov in površin z novimi storitvami in vsebinami.

Deli to novico z ostalimi