Natečaj za izbor slogana za Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020


Natečaj za izbor slogana za Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Namen natečaja za izbor slogana je spodbuditi posameznike znotraj in zunaj upravičenega programskega območja k razmišljanju o Evropskem teritorialnem sodelovanju, še zlasti čezmejnem sodelovanju med Slovenijo in Avstrijo v obdobju 2014-2020 ter zasnovati slogan na osnovi zamisli, idej itd. v zvezi s sodelovanjem med državama.

Prijava:
Vaše predloge pričakujemo do 30. septembra 2015 na e-poštni naslov jts-si-at.svlr(at)gov.si, z navedbo "za Slogan contest."

Pri predlogih upoštevajte sledeče:
- dolžina slogana ne sme presegati 60 znakov, tj. maksimalno število znakov vključno s presledki,
- slogan naj bo inovativen in povezan s programom (čezmejno sodelovanje),
- slogan se bo uporabljal v treh jezikih (angleščina, slovenščina, nemščina), zato mora biti prevedljiv.

Natečaj je odprt za vsakogar, ne glede na to ali se profesionalno ali amatersko ukvarja s tem področjem.

V okviru natečaja bomo nagradili najboljšega izmed prejetih predlogov. Avtor/ica bo povabljen/a na »Kick-off« dogodek Programa sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo, ki bo predvidoma decembra 2015, kjer bo predstavljen/a kot avtor/ica slogana ter simbolično nagrajen/a. Zmagovalni slogan bo uporabljen v okviru nove spletne strani ter za promocijo Programa sodelovanja v okviru celotnega obdobja 2014-2020.

Veselimo se vaših predlogov!

Deli to novico z ostalimi