Najava odprtega poziva deležnikom za opredelitev perspektivnih tehnoloških področij in produktnih smeri Strategije pametne specializacije

Na osnovi lanskega kroga podjetniškega odkrivanja aprila in maja 2014 je bila ob upoštevanju empiričnih podlag, opredeljena osnovna struktura prednostnih področij (SPS 2.1., 29. avgust 2014). Evropska komisija je usmeritve pozdravila kot korak v pravo smer, ki pa jih je treba dodatno konkretizirati.

Najava odprtega poziva deležnikom za opredelitev perspektivnih tehnoloških področij in produktnih smeri Strategije pametne specializacije
Opis slike

Z namenom nadaljnje konkretizacije SPS ter na podlagi izvedenih konzultacij v letu 2015, z odprtim pozivom prehajamo v drugi krog procesa podjetniškega odkrivanja, ko so prednostna področja (tri) in njim pripadajoča področja uporabe – domene (deset) že identificirane. Poziv torej primarno ni usmerjen v preverjanje utemeljenosti predlaganih področij uporabe, to je bilo že ugotovljeno na podlagi dosedanjega procesa, pač pa v identifikacijo tehnoloških področij in produktnih smeri v okviru vsake od domen.

Poziv je odprt za vse akterje razvoja, ne glede na to ali so sodelovali v dosedanjih procesih podjetniškega odkrivanja oziroma priprave SPS ali ne, ob pogoju, da pobudo pošlje skupina najmanj dveh ali več partnerjev.

Vaše prispevke pričakujemo do 25. maja 2015, do 10:00 ure.

 

Na osnovi vrednotenja bodo najperspektivnejši predlogi oz. njihovi nosilci povabljeni k predstavitvi pobude na javnem dogodku (investicijski konferenci) 15. in 16. junija 2015.

Deli to novico z ostalimi