Koferenca ob zagonu Strategije EU za Alpsko makroregijo


Koferenca ob zagonu Strategije EU za Alpsko makroregijo

Na Brdu pri Kranju bo v ponedeljek in torek, 25. in 26. januarja 2016, potekala Konferenca ob zagonu Strategije EU za Alpsko makroregijo (EUSALP). EUSALP je četrta makroregionalna strategija EU, ki pokriva sodelovanje pet članic EU (Nemčija, Francija, Italija, Avstrija in Slovenija), Liechtenstein in Švico ter zajema 48 regij. Gostitelj konference, ki jo organizira zunanje ministrstvo v sodelovanju z Evropsko komisijo, je minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, udeležili pa se je bosta tudi evropski komisarki za regionalno politiko in za promet Corina Creţu in Violeta Bulc. Na konferenci pričakujemo udeležbo več kot 500 predstavnikov odločevalskih struktur sodelujočih držav in regij, EU institucij, predstavnikov gospodarstva, civilne družbe, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih.

 

Prvi dan konference bo dopoldne potekalo plenarno zasedanje "Različni v enotnosti Strategije EU za alpsko regijo", ki ga bo vodil minister Erjavec, sodelovali pa bodo še visoki predstavniki držav EUSALP, evropski komisarki Bulc in Creţu ter ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj. Popoldne bosta sledila dva panela z naslovoma "Alpsko vodstvo", na katerem se bodo predstavile regije ter evropske institucije in "Partnerstvo z interesnimi skupinami", kjer se bodo predstavile nevladne organizacije in civilna družba, med drugim mestna občina Ljubljana ter občina Tolmin.

 

Drugi dan konference bo namenjen štirim vsebinskim stebrom EUSALP: gospodarska rast in inovacije, okolje in energija, povezljivost ter upravljanje. Potekali bodo štirje paneli, in sicer: "Izobraževanje in spodbujanje znanja", "Pametna omrežja", "Sodelovanje za zelene priložnosti in izzive" ter "Upravljanje & pridobljene izkušnje". Tudi na teh panelih bodo sodelovali slovenski panelisti. Več podrobnosti o programu konference je na voljo v pripetem medijskem programu.

 

Odločitev o pripravi EUSALP je bila sprejeta leta 2011 v okviru sodelovanja regij in držav znotraj Alpske konvencije. Politično resolucijo v podporo oblikovanju EUSALP so ministri za zunanje in evropske zadeve sedmih alpskih držav - Avstrije, Francije, Italije, Liechtensteina, Nemčije, Švice in Slovenije podpisali oktobra 2013 v Grenoblu, Evropski svet pa je Evropsko komisijo na zasedanju decembra 2013 pozval naj do junija 2015 pripravi osnutek EUSALP. Komisija je uradno potrdila strategijo julija 2015, novembra 2015 jo je potrdil še Svet za splošne zadeve, temu pa sledi omenjena konferenca ob zagonu strategije.

 

Strategija bo omogočala tesnejše sodelovanje na področju raziskav in inovacij, podpirala sodelovanje malih in srednjih podjetij, mobilnost in turizem ter omogočala sodelovanje na področju upravljanja energetskih virov.

Sočasno s konferenco ob zagonu strategije je Slovenija v letu 2016 začela s predsedovanjem EUSALP. Slovenija je prva država, ki predseduje EUSALP, zato bo ob robu konference tudi ustanovno zasedanje Generalne skupščine EUSALP, ki ji bo v letu 2016 predsedoval minister Erjavec.

 

Za udeležbo na konferenci se je potrebno registrirati do srede, 20. januarja 2016, zato prilagamo spletno povezavo – na njej so na razpolago tudi splošne informacije o dogodku, o transportu in pomembnih kontaktih: http://www.cvent.com/events/launch-conference-of-the-eusalp/custom-18-b6b7984b386a4b14b30d4a1df3133f8c.aspx

Za predstavnike medijev je v nedeljo, 24. januarja 2016, organiziran ogled zaključenih projektov, ki so bili realizirani s pomočjo sredstev EU (nordijski center Planica in Planinski muzej v Mojstrani), kot je razvidno iz priloženega medijskega programa. Za udeležbo na ogledu se prijavite ob registraciji na zgornji povezavi.

 

Za dodatne informacije glede konference in možnosti intervjujev z udeleženci konference kontaktirajte Službo za odnose z javnostmi MZZ (Rok Hren, rok.hren(at)gov.si, 01 478 2025) ali Evropsko komisijo (Alessandra Cardaci, Alessandra.CARDACI(at)ext.ec.europa.eu, +32 498 98 25 86 in Stéphanie Semeraro, Stephanie.semeraro(at)icfi.com, +32 477 99 08 41).


Povezave:

 

Medijski program

Obisk projektov

Praktične informacije

 

Stran za registracijo: http://www.cvent.com/events/launch-conference-of-the-eusalp/custom-18-b6b7984b386a4b14b30d4a1df3133f8c.aspx

 

Stran dogodka EK: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/alpine-region-2016/

 

Zbirka dokumentov EUSALP:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/alpine/library/

 

Deli to novico z ostalimi