Izvedena tudi druga delavnica za prijavitelje v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020


Izvedena tudi druga delavnica za prijavitelje v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020

Danes je bila v kraju Seggau na avstrijskem Štajerskem izvedena druga delavnica za prijavitelje v okviru prvega roka za oddajo projektnih predlogov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020, ki je bila namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov. 

Prva tovrstna delavnica je bila izvedena 12. januarja 2016 na Brdu pri Kranju. Obeh delavnic se je udeležilo skoraj 380 udeležencev, kaj kaže na velik interes potencialnih prijaviteljev.  

V okviru delavnice sta organ upravljanja in skupni sekretariat udeležencem na kratko predstavila program sodelovanja, podala informacije o javnem razpisu, predstavila pravila o upravičenosti izdatkov, zahteve pravil informiranja in obveščanja, priloge k prijavnici ter elektronski sistem spremljanja (eMS), v katerem bodo prijavitelji vnesli in oddali projektne vloge.    

V okviru javnega razpisa je za projekte na voljo 44,9 milijona evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Prvi rok za oddajo projektov je 12. februar 2016. Naslednji rok za predložitev projektnih predlogov se predvideva v začetku druge polovice leta 2016. 

Več informacij o programu in delavnici vam je na voljo na programski spletni strani www.si-at.eu.

Deli to novico z ostalimi