Gradivo za javno razpravo - Strateška razvojno-inovacijska partnerstva


Gradivo za javno razpravo - Strateška razvojno-inovacijska partnerstva

V okviru kroga posvetovanj 16., 17. in 23. novembra na temo strateških razvojno-inovacijskih partnerstev si lahko pogledate gradivo na naslednji povezavi http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/KP_2014-2020/Strategija_pametne_specializacije/2015_11_10_SRIP_splet.pdf.

Deli to novico z ostalimi