Evropska sredstva za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug


Evropska sredstva za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitvi o podpori javnega razpisa za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016–2018. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, ki bo objavljen predvidoma jutri, znaša 1,9 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,4 milijona evrov. Na razpis lahko kandidirajo socialna podjetja iz obeh kohezijskih regij. 

 Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novih socialnih podjetij oziroma spodbuditi zagon podjetniških podjemov v obstoječih socialnih podjetjih in zagon novih mladinskih zadrug s statusom socialnih podjetij. Podpora bo namenjena zagonu novih in izboljšanju poslovanja obstoječih socialnih podjetij, kar bo prispevalo k realizaciji razvojnih potencialov socialnega podjetništva kot celote. Namen je tako povečati zmožnosti preživetja socialnih podjetij v začetnem obdobju poslovanja kot tudi prispevati njihovim dolgoročnim sposobnostim obstoja na trgu, ob hkratnem povečanju konkurenčnosti na relevantnih področjih. Podpora bo prispevala k lažjemu prenosu razvitih inovativnih podjetniških idej v socialno podjetniške podjeme, kar je pogoj za dolgoročno preživetje, rast in razvoj podjetja skozi komercializacijo proizvodov, storitev in procesov na trgu. 

 Cilji javnega razpisa so zlasti: 

- spodbujanje nastanka novih socialnih podjetij, in mladinskih zadrug z namenom realizacije inovativnih socialno podjetniških idej na trgu;

- spodbujanje obstoječih socialnih podjetij k oblikovanju inovativnih podjetniških podjemov in inovativnih izdelkov in storitev za trajnostni obstoj na trgu;

- ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje na področju socialnega podjetništva; 

- povečanje števila socialnih podjetij z namenom razvoja novih inovativnih poslovnih modelov, ki omogočajo zadovoljevanje družbenih potreb in doseganje družbenih učinkov ter povečanje njihovega trajnostnega delovanja;  

- povečanje socialne vključenosti zlasti ranljivih skupin s spodbujanjem njihove aktivacije in realizacije njihovih podjetniških idej na trgu; 

- zmanjšanje razvojnega zaostanka s krepitvijo ekosistema socialne ekonomije.

Več informacij: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Deli to novico z ostalimi