Evropska sredstva za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture


Evropska sredstva za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture

Ljubljana, 24. 2. 2016 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2016–2017. Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za leti 2016 in 2017, ki ga bo Ministrstvo za kulturo objavilo v kratkem, znaša največ do 1.200.000 evrov, od tega Evropski socialni sklad prispeva 80 odstotkov. Program se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah.

Namen javnega razpisa je spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje posameznikov iz ranljivih skupin za njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost ter višjo stopnjo zaposlenosti. Z razpisom bo omogočena krepitev kulturnih kompetenc v nevladnih organizacijah, ki izvajajo aktivnosti s pripadniki ali za pripadnike ranljivih skupin, in sicer preko projektov, ki bodo namenjeni večji socialni vključenosti, krepitvi usposobljenosti in vstopu na trg dela na področju kulture (kulturnega in kreativnega sektorja) pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in invalidov. Cilj razpisa je vključiti vsaj 470 oseb iz ranljivih ciljnih skupin v program oz. projekt s področja kulture, jih usposobiti in s tem čim bolj približati trgu dela.

Več informacij: Ministrstvo za kulturo.

 

Deli to novico z ostalimi