Evropska sredstva za smučišče Kanin


Evropska sredstva za smučišče Kanin

Ljubljana, 11. september 2015 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je danes potrdila projekt »Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin«. Za sanacijo in ponovno vzpostavitev delovanja žičniških naprav na edinem visokogorskem smučišču v Sloveniji in ponoven zagon smučišča Kanin bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 3,8 milijona evrov v okviru izvajanja kohezijske politike 2007–2013.

Osnovni namen projekta je izboljšanje infrastrukturnih pogojev za pospešen razvoj turistične dejavnosti na območju občine Bovec. Izvedba projekta bo omogočila razširitev, popestritev in dvig kakovosti turistične ponudbe na bovškem in celotni Severno Primorski regiji. Naložba v skupni vrednosti 5,9 milijona evrov bo povečala dostopnost tega območja ter s tem omogočila večjo prepoznavnost Slovenije kot smučarske turistične destinacije, razvoj novih integralnih turističnih produktov, ustanavljanje novih delovnih mest in prispevala k enakomernejšemu regionalnemu razvoju.

Uresničitev projekta bo prav tako spodbudila ponoven zagon turistične dejavnosti v zimski sezoni in izboljšala rezultate poletne sezone na območju občine Bovec, v širšem območju doline Soče in čezmejnem prostoru z Italijo. S tem se odpirajo tudi možnosti za nadaljnji razvoj smučišča Kanin, ustrezno vzdrževane žičniške naprave in športno-rekreacijske površine pa bodo vplivale tudi na hitrejši lokalni oz. regionalni razvoj.

Več informacij: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Deli to novico z ostalimi