Evropska sredstva za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu


Evropska sredstva za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za javni razpis »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, ki jih prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj, znaša 6,2 milijona evrov. Razpis je danes objavil Slovenski podjetniški sklad.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti.

Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave ter obdelave lesa in lesnih tvoriv ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije COVID-19 s krepitvijo naložb v posodobitev tehnološke opreme podjetij.

Javni razpis "Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov 4.0"

 

 

 

 

Deli to novico z ostalimi