Evropska sredstva za prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja


Evropska sredstva za prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja«, ki ga bo v danes objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva izkušenega učitelja, kar bo zagotovilo trajnejše učinke. Skupna vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa znaša do največ 5.400.000 evrov, ki jih delno prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020.

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji oz. vzgojitelji začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu v sodelovanju z izkušenimi učitelji oz. vzgojitelji v zadnjem letu pred njihovo načrtovano upokojitvijo. Tako bodo učitelji začetniki pridobivali vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, po opravljenem strokovnem izpitu in upokojitvi izkušenega učitelja pa sklenili pogodbo o zaposlitvi za isto delovno mesto, za katerega so se usposabljali in ki se bo z upokojitvijo izkušenega učitelja sprostilo.

2.1. Cilj javnega razpisa je zaposlitev 300 učiteljev začetnikov, 126 v vzhodni in 174 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje desetih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja ali vzgojitelja v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah in šolah ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 leta prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela. Cilj je, da vključene osebe po zaključku programa ostanejo zaposlene.

Povezva do javnega razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Deli to novico z ostalimi